Att arbeta i farliga arbetsmiljöer är en daglig rutin för många arbetstagare i världen. FN anordnar därför en Världsdag för arbetsmiljön. Dagen sammanfaller med Workers Memorial Day, till minne av alla som omkommit i arbetslivet på grund av skada eller sjukdom. Bakom den dagen står Världsfacket och Europafacket.

Enligt FN-organet ILO är det mer än 313 miljoner arbetstagare som varje år skadas i arbetet. Det motsvarar 860 000 personer om dagen. Årligen avlider cirka 2,3 miljoner människor på grund av en olycka eller arbetsrelaterad sjukdom. Det är 6 400 om dagen.

I Sverige handlar det om ca tusen personer per år som avlider i sjukdomar orsakade av förhållanden på arbetet, däribland 300 pga cancer, 440 pga av hjärt- och kärlsjukdomar, 100 pga lung- och luftvägssjukdomar och 100-300 självmord. Dödsfall av arbetsolyckor inträffar ungefär en gång varje vecka. Omkring 30 000 skadas varje år i arbetsolyckor.

Digitalisering är i år temat för Världsarbetsmiljödagen. En konferens hålls bl a i samarbete med Arbetsmiljöverket. Läs mer om den här