Världsdagen för arbetsmiljö

2017-04-28

Varje dag kommer över 800 000 personer över hela världen att skadas eller avlida när de arbetar. Det uppmärksammas av Världsdagen för säkerhet och hälsa på jobbet, som infaller idag, fredag 28 april.

Att arbeta i farliga arbetsmiljöer är en daglig rutin för många arbetstagare i världen. FN anordnar därför en Världsdag för arbetsmiljön. Dagen sammanfaller med Workers Memorial Day, till minne av alla som omkommit i arbetslivet på grund av skada eller sjukdom. Bakom den dagen står Världsfacket och Europafacket.

Enligt FN-organet ILO är det mer än 313 miljoner arbetstagare som varje år skadas i arbetet. Det motsvarar 860 000 personer om dagen. Årligen avlider cirka 2,3 miljoner människor på grund av en olycka eller arbetsrelaterad sjukdom. Det är 6 400 om dagen.

I Sverige handlar det om ca tusen personer per år som avlider i sjukdomar orsakade av förhållanden på arbetet, däribland 300 pga cancer, 440 pga av hjärt- och kärlsjukdomar, 100 pga lung- och luftvägssjukdomar och 100-300 självmord. Dödsfall av arbetsolyckor inträffar ungefär en gång varje vecka. Omkring 30 000 skadas varje år i arbetsolyckor.

Digitalisering är i år temat för Världsarbetsmiljödagen. En konferens hålls bl a i samarbete med Arbetsmiljöverket. Läs mer om den här