Vad tyckte du om fördjupningsutbildningen i Systematiskt arbetsmiljöarbete?

2016-11-25

– SAM utbildningen och kursledaren var bra! Det var jätteintressant att se hur andra har det och vi diskuterade praktiska utmaningar i arbetet och fick med oss konkreta checklistor att utgå ifrån som blir till stor hjälp!

Vem är du?
- Maria Denize. Platschef, personalchef, kvalitets- och miljöchef på Aros Hyresmaskiner

Varför valde du kursen fördjupningsutbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete? 
– Jag har gått grundkursen i systematiskt arbetsmiljöarbete och ville fortsätta att fördjupa mig i arbetsmiljöfrågor. Hos oss har riskanalyser och dokumentation släpat efter i arbetsmiljöarbetet. Jag gick utbildningen med två av våra skyddsombud. Det är viktigt att jag som chef deltar tillsammans med dem, vi ska ju jobba ihop för en bättre arbetsmiljö.

Vad tyckte du om kursen?
– Både utbildningen och kursledaren var bra! Det var jätteintressant att se hur andra har det och vi diskuterade praktiska utmaningar i arbetet och fick med oss konkreta checklistor att utgå ifrån som blir till stor hjälp! 

Vad hoppas du kunna använda utbildningen till? 
– Jag kan bygga nätverk med andra som går kursen och vi kan ta hjälp av varandra. Även om vi jobbar i olika branscher har vi mycket gemensamt. Vi är ett ganska litet företag, 38 anställda, som hyr ut maskiner, verktyg, bodar och utrustning till byggbranschen. 

Läs mer om utbildningen: Systematiskt arbetsmiljöarbete - fördjupningsutbildning