Utbildningspengar tog slut snabbt

2016-10-14

Arbetsmarknadens parter satsade 75 miljoner kronor på utbildningar i arbetsmiljö. Pengarna skulle räcka till 2018, men tog slut redan i år, uppger AFA. Det är ännu oklart om det blir någon fortsättning.

Det var i slutet av förra året som LO, PTK och Svenskt Näringsliv beslutade om en gemensam satsning på 75 miljoner kronor för arbetsmiljöutbildning riktad till chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud. Privata företag kunde söka bidrag för att skicka personalen på utbildning. Stödet skulle förmedlas och administreras genom AFA Försäkring.

Tanken var att anslaget skulle räcka i tre år. Men utbildningarna – som genomförts av företag godkända av AFA – blev populärare än väntat. Nu tvärnitar AFA – pengarna har tagit slut, uppger man. Bara senaste veckan har det kommit in 1 254 ansökningar. Med kort varsel – i morgon, fredag 14 oktober, är sista dagen att söka utbildningen- stoppar alltså AFA Försäkring nya ansökningar.

Det är 19 154 personer som under 2016 har gått eller kommer att gå en arbetsmiljöutbildning med detta stöd. Enligt uppgifter i Byggnadsarbetaren är nio av tio chefer.

För chefer har stödet erbjudits både för grund- och vidareutbildning, för skydds- och arbetsmiljöombud endast vidareutbildning.

Vilka företag som fått stöd och med hur mycket vill dock inte AFA Försäkring uppge. Inte heller fördelning mellan chefer och ombud eller vilka utbildningsanordnare som genomfört flest kurser.

Tillsammans med arbetsmarknadens parter ska AFA Försäkring nu utvärdera satsningen.

Fackliga företrädare betonar att arbetsmiljölagen anger att skyddsombud hur som ska ha utbildning, som arbetsgivaren ska stå för.

– Men det är klart att det kan ha underlättat i diskussionen med arbetsgivaren när de kunnat söka stödet genom AFA, säger Per-Åke Persson, ombudsman på Seko, till Sekotidningen.

FAKTA OM STÖD TILL ARBETSMILJÖUTBILDNING:

3 050 ansökningar har beviljats stöd
2 145 företag har beviljats stöd
Totalt 6 716 utbildningsdagar har anordnats
19 154 personer har (eller kommer) under 2016 genomgå en arbetsmiljöutbildning med Stöd för arbetsmiljöutbildning
324 utbildningsanordnare har blivit godkända 

De populäraste utbildningarna har varit:

Bättre arbetsmiljö – BAM
Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

//Du&jobbet