Universitet överger aktivitetsbaserat kontor – prislapp 20 miljoner

2020-02-27

När Malmö universitet byggde nytt valde man aktivitetsbaserade kontor. Men bara några år efter invigningen överges nu kontorsmodellen för egna skrivbord.

2015 stod den 55 meter höga Niagarabyggnaden för anställda på Malmö universitet klar. Det är ett ljust och öppet hus, nära Malmö central och med vidunderlig utsikt över staden och Öresund.

Tanken var att huset, där universitetslärare och administration sitter, skulle ha enskilda kontor men i ett sent skede insåg man att arbetsplatserna inte skulle räcka till och valde istället ett helt aktivitetsbaserat kontor. Den nya kontorslösningen genomfördes trots motstånd från de fackliga organisationerna.

Protesterna från medarbetarna kom dock snabbt efter invigningen och den nytillträdda rektorn Kerstin Tham insåg att situationen var ohållbar.
– Det handlar om universitetslärare som läser och skriver mycket och då var detta inte optimalt. Många började arbeta hemma. Så efter en arbetsmiljöundersökning bestämde vi att det skulle göras ett omtag, berättar hon.

Därför byggs nu tolvvåningsbyggnaden om till en kostnad av 20 miljoner. Alla anställda (med några undantag, bland annat universitetsledningen) kommer att få ett eget skrivbord i inglasade rum. 4-6 personer ska sitta i varje rum. Medarbetarna har fått vara med vid utformningen av de nya kontorsytorna.

Kerstin Tham vill inte kritisera de beslut som togs innan hon tog vid som rektor och konstaterar att dålig ekonomi också bidrog till att man i första skedet valde att bygga ett aktivitetsbaserat kontor.

– Man får lära sig av misstagen. Aktivitetsbaserat kan fungera i vissa personalgrupper, i vissa miljöer. Men delaktighet hos de anställda är det viktigaste och man kan inte tvinga fram en lösning på det sätt som skedde här. Den här ombyggnaden kommer att kosta en slant men det viktigaste är att arbetsmiljön blir bra.

Ombyggnaden pågår och ska stå färdig sommaren 2020.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet