Unga med SMS-jobb oroliga för ekonomi och bostad

2019-10-01

Behovsanställda är lika oroliga för ekonomin som arbetslösa. En stor majoritet av de unga vill ha fasta jobb.

Unga arbetstagare med behovsanställningar – så kallade sms-jobb, där man inte på förhand vet när och hur mycket man ska arbeta – är lika oroliga för privatekonomi och bostadslöshet som unga arbetslösa.

Det framkommer i en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Unga med attityd 2019. Myndigheten har ställt en rad frågor till 6000 slumpvis utvalda unga i åldern 16-29 år. Resultaten visar bl a:

45 procent av såväl de behovsanställda som de arbetslösa har haft svårigheter att betala räkningar, mat eller hyra de senaste 12 månaderna. Bland övriga tillfälligt anställda är andelen 34 procent, och bland dem med fasta jobb 19 procent.

Andelarna som oroar sig för bostadslöshet är liknande: 45, 31 respektive 17 procent. Unga kvinnor oroar sig mer än unga män för både ekonomi, bostadslöshet och för att bli arbetslösa.

35 procent av de unga anser att det är okej om ungdomar får lägre lön än vuxna om det leder till ökade chanser att få jobb. Ungefär lika många tror att bidrag gör att unga inte söker arbete.

En stor majoritet av de unga – 77 procent –  vill helst ha en fast anställning. Hälften anser att vi bör arbeta mindre för att få mer fritid.

//JONAS FOGELQVIST