Trakasserier vanligast i offentlig sektor

2016-12-08

Omkring 700 000 personer på den svenska arbetsmarknaden har upplevt trakasserier och mobbning på jobbet det senaste året.

Det framgår av Jobbhälsobarometern, en undersökning gjord av Sveriges Företagshälsor, som är landets största i sitt slag.

I en ny delrapport visas hur personer i olika näringsbranscher upplever arbetsmiljö och faktorer som påverkar hälsa och sjukfrånvaro.

När det gäller mobbning och trakasserier är det vanligast inom offentlig förvaltning, försvar och socialförvaltning, samt transportsektorn. Nära 2 av 10, eller 19 procent, har upplevt detta. 17 procent av de som arbetar i skola, vård och omsorg, har varit med om att man själv eller någon kollega blivit mobbad eller trakasserats på arbetet det senaste året.

På hela arbetsmarknaden är det 14 procent, eller cirka 700 000, som upplevt detta.

Skol-, vård- och omsorgspersonal har största andel av långa sjukfall och har lägst förtroende för den högsta ledningen av alla på arbetsmarknaden.

Här finns också störst andel som anger att de har ett psykiskt obehag av att gå till jobbet minst några gånger i månaden.

Trots dessa negativa faktorer är det dessa yrkesgrupper som mest av alla upplever att arbetet är meningsfullt.

Jurister, ekonomer, vetenskapsmän och forskare är friskast i landet. De har också högst förtroende för ledningen. Andel som varit med om mobbning på arbetet är lägst i denna yrkesgrupp och där är det också minst vanligt att man känner ett psykiskt obehag att gå till jobbet.

På hela arbetsmarknaden är det en miljon svenskar som känner detta obehag. Det är 400 000 som tror att de på grund av hälsan inte kommer att kunna jobba kvar i sitt nuvarande arbete om två år.

Var tredje på arbetsmarknaden känner att de hinner med sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. Men i utbildningssektorn är det bara var fjärde.

//Du&jobbet