”Tjänstemännens övertid är oacceptabel”

2019-06-10

1,5 miljoner timmar. Så mycket övertid jobbar de privata tjänstemännen varje vecka. Övertidsjobbarna gjorde i snitt sex timmar extra i veckan. Knappt var femte jobbar över.

Knappt 18 procent av de privata tjänstemännen arbetar övertid varje vecka. Men bland dessa är det många som tvingas till många extra timmar. I snitt handlar det om 6,1 timme per vecka – det vill säga nästan en hel arbetsdag. Det visar nya uppgifter som fackförbundet Unionen låtit Statistiska centralbyrån ta fram från den omfattande arbetskraftsundersökningen (AKU).

Flest övertidsarbetare finns i de tre Smålandslänen samt Dalarnas och Norrbottens län.

– ­Sveriges tjänstemän är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är oacceptabelt, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, på fackets hemsida.

Unionen menar att övertiden är en bidragande orsak till stress och psykisk ohälsa, vilket är den vanligaste anledningen till sjukskrivning sedan ett antal år tillbaka.

När TCO gjorde en granskning av övertidsarbetet på hela arbetsmarknaden 2016 kom man fram till att ungefär 17 procent av alla arbetstagare jobbade övertid en normal vecka. Tjänstemän hade lite mer övertid än arbetarna. Sammantaget jobbade fyra procent över utan extra ersättning. Övertiden var lite större bland privatanställda än bland offentliganställda.

TCO:s genomgång visade också att 15 procent av kvinnorna och 20 procent av männen arbetade övertid.

//OSCAR MAGNUSSON