Tjänstemän allt sjukare

2016-12-06

Långa sjukskrivningar har ökat bland privata tjänstemän i samtliga branscher sedan 2008.

I en ny rapport presenterar fackförbundet Unionen tidigare opublicerad statistik om sjukfall längre än 90 dagar bland tjänstemän på den privata arbetsmarknaden från 2008 till och med 2015. Den visar att kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män och att den är som störst bland kvinnor i åldern 30 till 50. Kvinnliga tjänstemän är nu sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

Bland kvinnor har de långa sjukskrivningarna ökat med 85 procent. 2015 var antalet sjukfall längre än tre månader 27,1 per 1 000 sysselsatta kvinnliga tjänstemän. 2008 var det 14,6 per 1 000. Motsvarande tal för männen var 7,2 per 1 000 under 2008 och 11,2 per 1 000 sysselsatta 2015. En ökning med 54 procent.

Kvinnorna stod förra året för 68 procent av långtidssjukskrivningarna bland tjänstemän. 2008 var det 62 procent.

För männen blir sjukfallen fler med ökad ålder och de ökar framför allt efter 55 års ålder. Kvinnorna har motsatt mönster. Det finns en puckel mellan 30 och 50 år, när antalet sjukfall är som högst, dvs i den ålder när många har hemmavarande barn. Efter 50 år minskar sjukskrivningarna t o m något.

Rapporten innehåller inga uppgifter om diagnoser, men enligt Unionen är det troligen psykisk ohälsa som ligger bakom en stor del av de långa sjukfallen för kvinnor mitt i livet.

Mycket tyder också på att det är tjänstemän som arbetar nära kunder och klienter som står för en stor del av sjukfrånvaron.

Enligt rapporten ökar sjukfrånvaron på den privata arbetsmarknaden mest bland kvinnliga tjänstemän. Kvinnliga arbetare är allra sjukast: sjukfrånvaron är tre gånger så hög som hos de friskaste – manliga tjänstemän. Men kvinnor i tjänstemannayrken är numera sjukskrivna i högre grad än manliga arbetare. Könsskillnaderna är också större bland tjänstemän än i arbetaryrkena.

För Unionen är föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, som Arbetsmiljöverket antog förra året, viktig att använda för att minska stressen och sjukskrivningarna. Det gäller bara att den efterlevs.

– Nu är det nödvändigt att arbetsgivarna börjar arbeta metodiskt med dessa riktlinjer så att de får genomslag på arbetsplatserna. Vi måste inse vikten av återhämtning för att vi ska hålla ett helt arbetsliv, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

//Du&jobbet

Utbildningstips: Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken