Tips på bra appar för bättre arbetsmiljö

2017-03-17

I takt med att vår värld blir allt mer digitaliserad får vi allt fler smarta verktyg. Här vill vi därför tipsa om fyra användbara appar till hjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö är ett stort ansvar och en svår uppgift. Turligt nog finns en rad olika digitala hjälpmedel i form av nedladdningsbara arbetsmiljöappar att ta hjälp av. De förenklar ditt arbetsmiljöarbete och säkerställer att din arbetsmiljö blir bra och trygg.

Men att veta vilken app som ska användas när kan vara lite krångligt. Arbetsmiljöforum har därför sammanställt en lista med fyra arbetsmiljöappar för både anställda och arbetsgivare. 

Arbetsmiljöverkets app Ljus1. Arbetsmiljöverkets app ”Ljus”
Det är skadligt att arbeta i dålig belysning med svag ljusstyrka eller bländningsrisk. Både trivsel och arbetsförmåga påverkas negativt. För att kontrollera att du arbetar eller vistas i tillräckligt bra ljus har Arbetsmiljöverket skapat gratis-appen ”Ljus”, som kort förklarat hjälper dig att mäta ljusnivåerna och uppskatta luxvärdet.

Appen kan lätt användas både på arbetsplatser och i hemmet för att kontrollera om ljuset är optimalt eller inte. Du ser om ljuset är i nivå med rekommenderade värden, kontrastvärdet mellan valfria ytor och om du är utsatt för bländningsrisk. Du hittar även mer information om ljus och belysning i appen. Det finns dessutom direktlänkar till Arbetsmiljöverket i applikationen, vilket gör det lättare för dig att läsa på.

Hämta på iTunes

Arbetsmiljöverket-app-buller2. Arbetsmiljöverkets app ”Buller”
Att vistas i bullriga miljöer där ljudnivån är hög kan skada din hälsa. Under en arbetsdag får den maximala ljudexponeringen inte överstiga 80 dB. När bullernivån övergår 100 decibel, om än bara för en kort stund, riskerar du skador  om du saknar rätt skydd. För att hålla koll på ljudnivåerna har Arbetsmiljöverket skapat appen "Buller".

Buller-appen är gratis  att ladda ner och används för att mäta ljud- och bullernivåer på en arbetsplats. Du får veta när ljudnivån höjs till skadliga nivåer och kan dessutom räkna ut din totala bullerexponering under en arbetsdag. I appen finns även utförlig och viktig information om lagar och regler rörande buller.

Hämta på iTunes

Första hjälpen-app från Cederroth3. Första hjälpen-app från Cederroth
Det är viktigt att vara väl förberedd om olyckan skulle vara framme. Ett sätt att bringa reda i oredan när något händer är att låta en smart app vägleda dig. Med Cederroths Första hjälpen-app blir det hela lättare.

Första hjälpen-appen har enkla och tydliga instruktioner som med hjälp av animerade illustrationer visar upp en rad olika scenarion och skador för att hjälpa dig agera i stundens hetta.

Appen kan med fördel användas som ett läromedel där du själv i egen takt vidareutvecklar eller repeterar dina kunskaper i första hjälpen. En app som alla har användning av helt enkelt.

Hämta via Cederroth

21st Century Mobiles Riskanalys-app4. 21st Century Mobiles Riskanalys-app
Enligt AFS 2001:01 ska alla företag dokumentera sitt systematiska arbetsmiljöarbete på företagets olika arbetsplatser. Detta är appen som hjälper dig att skapa sådant material. Den kan laddas hem efter att du skapat ett konto hos 21st Century Mobile. 

Riskanalys-appen förenklar och effektiviserar det kontinuerliga arbetet med riskbedömningar på arbetsplatsen. Den hjälper dig att såväl identifiera och åtgärda som rapportera risker på arbetsplatsen. Med andra ord kan appen användas för att få en tydlig struktur i riskhantering och inrapportering – för varje projekt i företaget.

Hämta via 21st Century Mobiles