Tänk på vad kroppen säger…

2017-06-01

Vi pratar inte bara med munnen. Kroppen talar också och ibland meddelar den något annat än orden du just sa. Bli medveten om vad, uppmanar Martin Geijer, som är regissör och driver Improvisationsstudion i Stockholm.

Det är just i ett möte mellan främlingar som kroppsspråket har betydelse. När vi lärt känna varandra vet vi hur den andre är, då spelar det mindre roll. För dem som möter många människor i sitt yrke, är det särskilt viktigt att vara medveten om vad kroppen uttrycker och använda sig av det medvetet. Men även chefer har anledning att tänka på saken, tycker Martin Geijer

Här är sex aspekter, som Martin Geijer brukar ta upp:
1. Det allra viktigaste att tänka på är ögonkontakt.
-Den är avgörande för att upprätthålla sociala relationer. Den som sitter och tittar ner i sitt knä när hen talar med någon uppfattas ha en störning.

2. Näst viktigast är hur vi använder rummet, om vi tar stor eller liten plats. Martin Geijer visar genom att breda ut armarna, stå bredbent, kliva runt på ett självklart sätt, peka och ta på saker. Att ta stor plats är att signalera hög status.

3. Status kan också markeras genom sittandet. Den som vill göra sig ofarlig eller är osäker sätter sig ytterst på stolen och tar liten plats, eller slingrar in sig i stolen genom att knipa åt med benen bakom stolsbenen – något som ger ett spänt intryck.

4. Försök runt om i världen där man visat bilder på olika ansiktsuttryck för människor ger resultatet: Alla känner igen glädje, ilska, rädsla, avsky/äckel, förvåning och ledsnad.
-Leendet är speciellt för människan, djur ler inte, möjligen kan schimpanser göra det. Att le så mycket att man visar övre tandraden är ett lågstatusbeteende. Att ta sig själv i ansiktet likaså. Att leka med elden genom att hålla i en cigarett är hög status. Att le med munnen, men inte med ögonen är aggressivt. Det riktiga leendet är det när du får rynkor kring ögonen.

5. Armar och händer använder vi olika mycket för att uttrycka oss. Att vända handflatorna uppåt är ett sätt att visa sig ofarlig -man håller inget i dem. Det ligger nära att tigga, något som ju har mycket låg status.
-Den som slår ut med armarna kan signalera resignation, eller att man inte vet. Peka framåt är ett sätt att visa vägen. Att ta på eller klappa sig själv är ett sätt att ge sig själv den omsorg man inte får av andra.

6. Emotionella ljud vi gör, som en suck, kan vara mycket uttrycksfulla. Ett annat exempel är ”ähhh”. Gör vi ljudet innan vi presenterar oss är det tecken på osäkerhet, som ”Ähhh, jag heter Petra…”. Men tillagt efter namnet: ”Jag heter Petra, ähhh… och” – blir ett sätt att försäkra sig om att få fortsätta tala.
För chefer är det särskilt viktigt att tänka på kroppsspråk, att se den underställde i ögonen för att få kontakt och få fram sitt budskap, säger Martin Geijer.

//Du&jobbet, Eva Berlin