Tågpersonal är värst utsatt för hot och våld

2016-09-01

Var fjärde allvarlig händelse på svenska arbetsplatser orsakas av våld, hot, psykisk chock eller rån. Värst utsatta är anställda inom trafiken. Det framgår av ny statistik.

Anmälningar om allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud som kunnat leda till en skada ökar stadigt. De senaste fyra åren har antalet ökat med 41 procent. Åren 2012-2015 har drygt 53 000 farliga händelser på jobbet anmälts till Arbetsmiljöverket. En fjärdedel rör fysiskt våld, hot, psykisk chock eller rån.

En bransch där anställda allt oftare utsätts för våld och hot i jobbet är trafiken. Det är yrkesgrupper som tågvärdar och lokförare som drabbas i första hand.

Anmälningarna som rör våld, hot, chock och rån inom transportsektorn har ökat med 59 procent sedan 2012. De händelser som rör enbart våld och hot med 77 procent. Sett till antalet anställda i branschen är det överlägset mest vanligast med sådana händelser i trafiksektorn.

– Det har blivit mer hot och våld. Vi har sett en dramatisk ökning, framfört allt i den spårbundna trafiken. Det är inte så att det bara beror på att det blivit lättare att anmäla och fler väljer ett anmäla olyckor och tillbud, säger Per-Ola Fällman, ombudsman på Seko.

Andra sektorer där de farliga situationerna ökat är skolan och socialtjänsten.

//Du&jobbet