Sverige på tredje plats i europeiska hälsoligan

2016-10-31

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, men vi är långt ifrån sämst i Europa. Svensken är i stort sett nöjd med sin hälsa. Bara irländarna och schweizarna säger att de mår bättre.

Det framgår av en ny undersökning som innehåller uppgifter från 20 europeiska länder och Israel. Mer än 40 000 personer har svarat på hur de ser på sin hälsa och livssituation.

Sverige ligger bra till överlag, framför allt på frågan om det allmänna hälsoläget. Det är bara i Irland och Schweiz som medborgarna säger att de är friskare. Sverige ligger också i Europa-topp vad gäller sådant som hjärtbesvär och vi rör oss också mer än den genomsnittlige europén.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, sett till antalet sjukskrivningar och arbetssjukdomar. Men i ett europeiskt perspektiv ligger vi bra till. Svåra psykiska symtom är vanligare i Syd- och Mellaneuropa. Störst problem har kvinnorna i Portugal, där 30,9 procent säger att de varit deprimerade senaste veckan. Det är dubbelt så mycket som svenska kvinnor och fem gånger så mycket som de svenska männen. Allra lägst andel depressiva finns i Finland, Norge och Schweiz.

I alla 21 länder är det vanligast att kvinnorna är mest deprimerade. Skillnaderna är störst i Portugal: 30,9 procent bland kvinnorna jämfört med 15,8 procent bland männen. Polen, Spanien och Tyskland har också stora differenser mellan könen.

I Frankrike säger 30,2 av kvinnorna att de lider av svår huvudvärk – högst andel av alla 21 länder. I andra änden finns de irländska männen, där bara 3,8 procent har sådana problem.

Störst andel rökare finns bland män i Litauen, 48,8 procent och i Ungern, 41,3 procent. Flitigaste rökare, mer än 20 cigarretter om dagen, finns i Österrike, Polen och Israel.

Sverige utmärker sig genom att ha den lägsta andelen rökare: under 15 procent. Rökavvänjningen verkar ha gett lyckat resultat. Andelen som tidigare har rökt är nämligen betydligt högre: 77,8 procent bland svenska män och 76,2 procent bland kvinnorna. Sverige har därmed den högsta andelen i Europa av f d rökare.

Männen i Europa är mer överviktiga än kvinnorna. Åtminstone enligt vad de själva uppger. Fetast är männen i Tjeckien, Ungern och Slovenien. Minst överviktiga är kvinnor i Schweiz, Danmark och Österrike.

När det gäller alkohol är drickandet vanligast i Storbritannien och Portugal. Männen dricker två gånger så mycket som kvinnor. Framför allt irländarna dricker stora mängder.

Rapporten visar att ett stort antal européer lider av olika hälsoproblem, delvis förklarade av ekonomiska och sociala villkor. Rapportens författare menar att det inte räcker med att enbart stödja en hälsosam livsstil för att minska problemen. Det krävs också bättre arbetsmiljö och minskade inkomstklyftor.

– Det tycks inte vara så enkelt som att den som har det sämre ställt har osundare vanor ifråga om kost, motion och rökning – det har de ofta också – utan studien visar även på en koppling mellan hälsa och faktorer som bostad, arbete och uppväxtförhållanden, säger Filip Fors, vid Umeå universitet, som samlat in uppgifterna från Sverige.

//Du&jobbet