Stor efterfrågan på utländsk arbetskraft

2018-05-24

Antalet utländska arbetare som jobbar en begränsad tid i Sverige ökar kraftigt. Framförallt handlar det om polska byggarbetare.

Utländska arbetsgivare som skickar arbetstagare att jobba i Sverige ska anmäla det till Arbetsmiljöverket och det så kallade utstationeringsregistret. Sammanställningen för 2017 visar på en kraftig ökning av utstationerade arbetare i Sverige, hela 52 procent fler än året dessförinnan.

Det är en bransch och ett land som står för stora delar av ökningen.

– Vad vi sett är att ökningen främst skett inom byggbranschen, och de allra flesta kommer från Polen, säger Maja Todorovic, systemförvaltare för utstationeringsregistret på Arbetsmiljöverket.

Under 2016 registrerades att omkring 10 500 polacker arbetade en begränsad tid i Sverige, förra året var det närmare 27 000, nästan en tredubbling således. När det gäller arbetare från andra länder så handlar det om blygsamma ökningar.

Störst antal utstationerade finns i storstadsregionerna men ett län – Västernorrland – hade en anmärkningsvärd ökning av utstationerade arbetare under förra året. Från 14 00 personer till 14 000. På Arbetsmiljöverket kan man se att det främst handlar om byggarbetare. Man vet dock inte varför ökningen varit så stor just i Västernorrland.

En annan trend som fångat Maja Todorovics intresse är den tid som de utländska arbetarna är i Sverige. Tidigare har korta uppdrag dominerat helt men förra året var 21 procent av de anmälda arbetstagarna här och jobbade sex-åtta månader, jämfört med bara fyra procent året innan.

Ur statistiken kan man också utläsa att det inte är särskilt många fler arbetsgivare som har anmält utstationerade arbetare 2017. Däremot anmälde varje arbetsgivare i snitt fler personer under förra året, jämfört med tidigare.

Utöver byggbranschen jobbade mycket utländsk arbetskraft inom tillverkningsindustrin och i informations- och kommunikationsverksamhet.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/Från dessa länder kom de utstationerade arbetstagarna 2017

Polen (26 644)
Lettland (6067)
Litauen (5861)
Tjeckien (5272)
Indien (4824)
Tyskland (4112)

Källa: Arbetsmiljöverket