Företrädare för ICA, Axfood och Coop tror på fortsatt stark e-handel även efter pandemin. Under 2020 lades det ut närmare 17 000 lediga platser som transportbud, dvs bilförare, motorcykelförare och cyklister i Arbetsförmedlingens platsbank över hela landet. 2019 var motsvarande antal 9 000, dvs nästan en fördubbling.

Transportbud levererar bl a beställda varor till hushållen.

– Det är en stor ökning, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Vi ser genom vår omvärldsbevakning att pandemin påskyndar den omstrukturering av arbetsmarknaden som var på gång.

När den gäller plockning av varor till kunder som beställt via nätet går det däremot inte att belägga en ökad efterfrågan på personal.

– Det finns inte den uppdelningen av yrken i statistiken som gör att vi kan urskilja den gruppen. Däremot ser vi att efterfrågan på kassapersonal till butikerna var lägre 2020 jämfört med föregående år.

E-handeln inom ICA har skapat mer än 800 nya arbetstillfällen inom plock i butik och centrallager under året, vilket bland annat beror på nya e-handelsmönster som följd av covid-19-pandemin. Det säger Tony Holmberg, som är affärschef e-handel, ICA Sverige.

Här ingår att fler har anställts för att köra ut varor. Han tror på en stark utveckling för ICAs e-handelsaffär.

– Under kommande år gör ICA och butikerna stora investeringar för att öka kapacitet, kvalitet, effektivitet och möta kundbehoven framöver. Vi ser hur kundgrupper över 65 år numera är en stor kundgrupp.

Kevin Bell, pressekreterare på Coop, beskriver ett ökat behov av förare.

– Det har varit en ökad efterfrågan för att möta den ökade mängden leveranser de senaste månaderna. En majoritet av våra utkörningar genomförs via väl valda underleverantörer som vi samarbetar med, och på ett fåtal platser i egen regi.

När det gäller plockning av beställda varor säger han:

– På vissa ställen i landet där vi haft ett betydligt högre tryck på vår e-handel har vi tagit in fler medarbetare för att möta den kraftiga efterfrågan. På andra ställen där trycket varit mindre i butik men ändå relativt högt på e-handel har vi omfördelat resurserna.

Svenskarna har nu upptäckt fördelarna med att handla online, bedömer han.

Magnus Törnblom, presschef på Axfood AB som äger Willys och Hemköp, svarar att företaget både omfördelat personal och nyrekryterat.

– Vi har både anställt helt nya medarbetare inom butikskedjorna och inom vårt inköps- och logistikbolag Dagab – där plocklagren finns – och omfördelat arbetsuppgifter så att fler butiksmedarbetare också plockar varor i butik.

Även behovet av chaufförer har ökat i samband med den ökande efterfrågan inom e-handeln.

– När det gäller hemleveranser har vi under året utökat antal egna bilar och även samarbeten med externa åkare och chaufförer.

Kommer fler att e-handla efter pandemin, eller sker en återgång till det vanliga?

– E-handeln har tagit ett jättekliv under året som gått, och allt fler har upptäckt fördelarna med det. Många kommer att fortsätta, så ja, det här är en bestående förändring, och e-handeln kommer fortsätta att växa över tid, säger Magnus Törnblom.

//EVA BERLIN, Du&jobbet

SÅ OLIKA PÅVERKADES ARBETSMARKNADEN UNDER 2020

Antalet nyanmälda lediga platser på Platsbanken har ökat mest för nedanstående yrken under 2020:

  2019 2020   Förändring
Grundutbildade sjuksköterskor 55 686 61 609 11%
Kundtjänstpersonal 47 305 54 491 15%
Telefonförsäljare m.fl. 23 847 33 812 42%
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare 9 084 16 558 82%
Träarbetare, snickare m.fl. 5 665 7 183 27%

I följande branscher minskade antalet platser mest 2019-2020:
Hotell och restaurang – 47 %
Personliga och kulturella tjänster -38 %
Jordbruk, skogsbruk -36%
Verkstadsindustri – 31 %

Den enda branschen med fler antal platser 2020 var transport, plus 1 procent. För alla branscher var nedgången i snitt -16 procent.
Källa: Arbetsförmedlingen