Skyddsombud och chefer utbildas gemensamt

2021-11-24

Två tredjedelar av dem som gått en arbetsmiljöutbildning finansierad av arbetsmarknadens parter har deltagit gemensamt, chef och skyddsombud. Resultatet blir ökad samverkan på arbetsplatsen, säger Susanna Stymne Airey på Afa Försäkring.

Under 2021 har arbetsplatser inom den privata sektorn kunnat söka stöd för arbetsmiljöutbildningar. Stödet, som administreras av Afa Försäkring, kommer från Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

En utvärdering av det första halvåret visar att strax över 5 000 personer gått en utbildning. Av dem gick två tredjedelar en utbildning för chef och skyddsombud eller arbetsmiljöombud gemensamt.

Deltagarna lyfter fram vinster som en ökad samverkan, ny kunskap och bättre arbetsmiljöarbete.

– När man går tillsammans får man samma värdegrund, ”det är bra att höra samma saker samtidigt”, som en deltagare uttryckte det i vår enkät, säger Susanna Stymne Airey, chef för Afa Försäkrings förebyggande verksamhet.

Susanna Stymne Airey, Afa Försäkring. Foto: Adam Fredholm

Tanken med stödet är att prioritera just de gemensamma utbildningarna, för att gynna samverkan och skapa dialog. Företag som skickar både chef och skyddsombud på kurs får 70 procent av kostnaden, 50 procent om det är antingen chef eller skyddsombud.

De vanligaste utbildningarna är Bättre arbetsmiljöarbete -BAM, Arbetsmiljö för chefer, Systematiskt arbetsmiljöarbete-SAM och Bas P/U, en utbildning för byggarbetsmiljösamordnare.

När ett liknande stöd betalades ut under perioden 2016–2018 var det många som satsade på utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Då var OSA-föreskriften ny. Nu har intresset varit större för grundläggande arbetsmiljöutbildningar, som det finns ett stort behov av.

Så många som 95 procent skulle rekommendera den utbildning de gått till andra, något som Susanna Stymne Airey ser som extra glädjande med tanke på att majoriteten av utbildningarna blev digitala på grund av pandemin.

– Många utbildningsanordnare fick snabbt ställa om och lyckades med det. Utvärderingen visar att utbildningarna fungerat väldigt väl som digitala.

Det digitala formatet kan också ha underlättat för fler runt om i landet att ta del av utbildningarna, tror hon.

Stödet går att få fram till och med 2023. Fram till 31 dec 2021 går det bra att söka stöd för utbildningar som genomförs under 2021. Efter årsskiftet går det att söka utbildningar som ska genomföras under 2022.

//ANN PATMALNIEKS, Du&jobbet

SÅ FÖRDELADES STÖDET PER BRANSCH:
Tjänster, bland annat IT, konsultverksamhet, resebranschen och försäljning: 28 procent
Handel, hotell, restaurang: 27 procent
Industri: 25 procent
Byggindustri, installation: 17 procent
Transport: 3 procent

 

Glöm inte att Afa Försäkring har godkänt Arbetsmiljöforum som utbildningsanordnare! Läs mer är >>