Tidig vårvinter är högtid för både influensa, vinterkräksjuka och vanliga förkylningsvirus. Därför toppar februari – tätt följt av mars – årets månader i antal vab-dagar anmälda till Försäkringskassan. Samtidigt har det blivit allt vanligare att istället kombinera vård av sjuka barn hemma med att jobba.

Nästan var fjärde tjänsteman vobbar alltid när de har sjukt barn, visar en årlig undersökning från fackförbundet Unionen. Men andelen tjänstemän som uppger att de helst skulle vilja slippa vobba har ökat sedan 2014, från 30 till drygt 40 procent.

Den främsta orsaken till vobbning är att många – 72 procent – anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter annars. 66 procent uppger att de inte har någon att lämna över jobbet till och 52 procent och att de vill underlätta för sina kollegor. 39 procent vobbar eftersom de inte vill ha den lägre ersättningen från Försäkringskassan.

Tre av tio som deltog i undersökningen önskar att arbetsgivaren skulle ta ett större ansvar och organisera arbetet så att det i stället gick att vara hemma med sjukt barn utan att jobba.

Enligt Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, har vobbandet gått från att vara en möjlighet för många privatanställda tjänstemän till att upplevas som nödvändigt för att hinna med.

– Fler företag behöver skapa rutiner vid tillfällig, oplanerad frånvaro så att inte anställda med barn drabbas av stress och press i onödan. Arbetsplatser måste bli mer föräldravänliga, säger han i ett pressmeddelande.

1 560 personer deltog i undersökningen, som genomfördes av analysföretaget Novus.