”Sex timmar räcker för att klara arbetsuppgifterna”

2020-11-12

Det går att klara åtta timmars arbete på sex timmar. Det tror varannan av dem som svarat på en undersökning om förkortning av arbetstiden. Kvinnor är mest intresserade av kortare arbetsdagar.

Ska Sverige införa sex timmars arbetsdag? Ja, tyckte över hälften av dem som svarat på en Sifo-undersökning beställd av bemanningsföretaget Randstad. Kvinnor var mest positiva.

Dessutom trodde hälften att de skulle få lika mycket gjort på jobbet om de arbetade sex timmar i stället för åtta. Det var fler kvinnor än män som trodde det, 58 procent jämfört med 42 procent av männen.
– Undersökningen visar att betydligt fler kvinnor än män tror att de kan få lika mycket gjort på sex timmar som på åtta. Det skulle kunna vara en del av förklaringen till att kvinnor förespråkar sextimmarsdag i större utsträckning än män, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Ranstad.

Det var inte så många som var beredda att gå ner i lön för att kunna arbeta sex timmar. Färre än var tredje kunde tänka sig det.

Undersökningen har besvarats av 1 000 personer.

//ANN PATMALNIAKS, Du&jobbet

Läs mer om undersökningen här

Kurstips: Vill du bli bättre på att leda på distans? Här är kursen för dig.