Sämre arbetsmiljö för tidsbegränsat anställda

2018-11-16

Människor med tillfälliga jobb är räddare för uppsägningar, har monotona jobb och utsätts oftare för sexuella trakasserier.

En av fyra tidsbegränsat anställda är rädda för uppsägning eller att tvingas korta sin arbetstid, jämfört med en av tio fast anställda.

Det är ett av resultaten från Arbetsmiljöverkets nya undersökning – Arbetsmiljön 2017. Det visar sig att tillfälligt anställda överlag har en sämre arbetsmiljö än dem med tillsvidareanställningar.

Hälften av dem med tidsbegränsade anställningar har repetitiva arbetsuppgifter, jämfört med drygt en tredjedel bland dem med fast jobb. Det är känt att sådana arbetsuppgifter kan leda till belastningsskador.

Sex av tio med tillfälliga jobb kan aldrig bestämma när arbetsuppgifter kan göras, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Bland fast anställda är andelen tre av tio.

Undersökningen visar även att det finns ett samband mellan anställningsform och risken att utsättas för sexuella trakasserier. Tre av tio kvinnor mellan 16-29 år säger att de utsatts på jobbet. Men bland tidsbegränsat anställda kvinnor är det dubbelt så vanligt, jämfört med bland fastanställda.

Nästan 16 procent av de sysselsatta har tillfälliga jobb. Störst andel finns inom hotell- och restaurangbranschen – 40 procent.

//JONAS FOGELQVIST