Så ska kvinnor som invandrat hitta jobb

2018-03-29

Lågkvalificerade jobb, subventionerade anställningar och fler som läser SFI i sin helhet. Så ska fler utrikes födda kvinnor få jobb, enligt en statlig rapport.

Mer än var fjärde (27 procent) utrikes född kvinna i ålder 16-64 år har inget arbete och söker heller inte jobb, visar en ny kunskapssammanställning från myndigheten Statskontoret. Det är en avsevärt högre andel jämfört med både utrikes födda män (17 procent) och kvinnor som är födda i landet (16 procent).

Så vilka är de främsta anledningarna till att så många utlandsfödda kvinnor inte söker jobb? Statskontoret räknar upp flera anledningar. En är att svensk arbetsmarknad kräver förhållandevis goda språkkunskaper, vilket stänger ute många. Dålig hälsa, låg utbildning och traditionella familjevärderingar där kvinnan förväntas ta större ansvar för hem och barn spelar också stor roll. De flesta aktuella kvinnorna kommer från Irak och Syrien.

I rapporten från Statskontoret redovisas också en enkätundersökning med en majoritet av landets kommuner. Bara 30 procent av kommunerna ansåg att kvinnorna fick tillräckligt mycket SFI-undervisning. Liknande var svaren när det gällde samhällsorientering, en grundläggande kurs i hur samhället fungerar, som kommunerna är skyldiga att stå för.

Så vilka är lösningarna, enligt Statskontoret?

Myndigheten pekar ut fler lågkvalificerade jobb som en väg framåt, fler subventionerade anställningar en annan. Man tar även upp att många av de aktuella kvinnorna har dåligt självförtroende när det kommer till yrkesarbete. Att stärka dessa kvinnors sociala nätverk är viktigt, menar Statskontoret.

//Arbetsmiljöforums tidning, Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.