Så ska döden på vägarna minskas

2017-02-23

Nästan var tredje dödsolycka i arbetet sker på vägarna. Nu satsar Arbetsmiljöverket på att väcka liv i frågan om bättre trafiksäkerhet.

Elva personer dog under arbete på svenska vägar förra året. Det var främst lastbilschaufförer men också tre brandmän. Sammanlagt har över 100 personer dött i arbetsolyckor på vägarna mellan 2008 och 2016. Antalet arbetsskador kopplade till vägarna är också stort, runt 10 000 mellan 2011 och 2015.

Med det i åtanke ska Arbetsmiljöverket nu lägga mer krut på trafiksäkerhet. Nyligen släpptes en rapport med förslag för att förbättra trafiksäkerheten.

– Det viktigaste är att företag och organisationer får igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete kring trafikfrågorna, säger Carl Axel Sundström, utredare på Arbetsmiljöverket.

Trafikfrågorna har ofta varit försummade i arbetsmiljöarbetet, vilket egentligen inte är så märkligt eftersom trafiken i hög grad är reglerad av andra lagar, menar Carl Axel Sundström.

Rapporten innehåller inte några egentliga nyheter. I mycket handlar det snarare om att påminna om sådant som bältesanvändning, hastigheter och hur körningar planeras. Även sådant som policies för mobiltelefonanvändning tas upp. Vad som behövs är interna utbildningar i trafiksäkerhet, menar Arbetsmiljöverket.

– Att man inte kör trött och stressad tror jag är bland det viktigaste för lastbilschaufförer, säger Carl Axel Sundström.

Även för andra yrkesgrupper pågår ett arbete med trafiksäkerheten. Arbetsmiljöverket har exempelvis riktat sig mot gentemot bärgningsbranschen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gått ut med en trafikhandledning till brandmän.

Här kan du läsa rapporten ”Olycksförebyggande åtgärder för arbetstagare som arbetar på eller vid väg.”