Så kan olyckorna på byggen minskas

2017-03-20

Varje år skadar sig många byggarbetare och hantverkare allvarligt på byggen. Forskaren Magnus Stenberg har identifierat de viktigaste faktorerna för att minska olyckorna.

Statistiken är otvetydig. Byggarbetsplatser är farliga platser. Antalet allvarliga olyckor för de yrkesgrupper som arbetar där var 2014 nästan tre gånger fler än genomsnittet för arbetsmarknaden.

– Fallolyckor var vanligare bland äldre skär- och maskinskador är vanligast bland de yngre. De äldre skadar sig ofta allvarligare, konstaterar Mats Åhlgren, statistiker på AFA försäkring.

När det gäller arbetssjukdomar är skillnaden mot resten av arbetsmarknaden ännu större. Yrkesgrupper som jobbar på byggen står bara för fem procent av arbetskraften men hela 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.

AFA Försäkring har tittat närmare på statistiken för fem yrkesgrupper som arbetar på byggen: bygg-och anläggningsarbetare, byggnadsmålare, byggnadssnickare, elektriker och VVS-montörer. Alla fem grupperna låg över snittet för arbetsmarknaden när det olycksfall och arbetssjukdomar. De vanligaste sjukdomarna var vibrationsskador (30 procent av de godkända arbetsskadorna) och så kallad karpaltunnelsyndrom (21 procent) som innebär domningar i fingrarna.

Så varför är byggbranschen så utsatt? Och vad gör att vissa byggen är mer olycksdrabbade än andra? Magnus Stenberg, forskare i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har i studien ”Bortom noll – en hälsofrämjande byggbransch” granskat orsakerna till de många olyckorna. Han konstaterar att det i huvudsak är fyra faktorer som påverkar olyckssiffrorna. Åldern på dem som jobbar, om det är fast lön eller någon form av prestationslön, hur stressigt det är och vilken säkerhetskultur som råder.

Förenklat kan man säga att den största olycksrisken finns om man är över 60 år, har en stressig arbetssituation dagligen, om lönen är prestationsbaserad och det är dålig säkerhetskultur på arbetsplatsen.

Om det i stället handlar om en ung person, på en arbetsplats där säkerhetskulturen är bra, där det är fast lön och en icke-stressig arbetsmiljö är sannolikheten för att råka ut för en allvarlig arbetsolycka radikalt lägre.

Det finns också individuella skillnader som påverkar. Framförallt hur riskbenägen man är.

– De som ofta råkar ut för olyckor på fritiden har i högre grad råkat ut för olyckor på jobbet, säger Magnus Stenberg.

Trots de höga siffrorna för olyckor och sjukdomar inom byggbranschen ser Magnus Stenberg också stora möjligheter. Hälsoförutsättningarna är egentligen ganska goda här, menar han.

– I dag är det ett stort problem att folk sitter stilla en stor dela av sin tid på arbetet. Här är en bransch där man rör på sig mycket, där man är ute och har möjligheter att bygga upp sin fysik.

//Du&jobbet, Oscar Magnusson