Så kan chefer ge bättre återkoppling

2017-05-04

Tycker du att din medarbetares insats inte var helt lyckad? Pröva ett nytt sätt att ge respons som främjar kreativitet och lärande. Använd feedforward, uppmanar psykologen Patrik Nyström.

Feedforward riktar fokus framåt, istället för på brister bakåt i tiden. Ni uppmärksammar hur samma situation skulle kunna se ut, om det hade gått bättre, i framtiden.
Fördelen med feedforward är att upplevelser av skuld och skam minskar och behovet av att försvara sig blir mindre, eftersom fokus i första hand är på det som ännu inte varit, nämligen framtiden.

Följande kan vara ett upplägg på feedforward när du är kritisk till din medarbetares prestation på något sätt. I detta exempel handlar det om en muntlig presentation inför en grupp med kunder:

  1. Avsätt tid med medarbetaren, sätt agendan: Säg att du skulle vilja prata om vad som är viktigt vid muntliga framträdanden.
  2. Fråga medarbetaren om presentationen: Vad var hen nöjd med, mindre nöjd?
  3. Fråga om det finns särskilda saker medarbetaren skulle vilja utveckla.
  4. Fråga medarbetaren om vad en bra presentation ska innehålla, brainstorma tillsammans.
  5. Lägg till dina synpunkter, om de inte redan kommit fram. Tryck på de punkter som är viktigast och de som du uppfattade saknades senast. Om det är många saker du var kritisk mot i förra presentationen kan det vara bra att välja ut några få att fokusera på, så att det inte blir för mycket nytt att lära in på en gång.
  6. Sammanfatta det ni kommit fram till, sätt uppföljningstid för avstämning längre fram och avsluta.