Så kan chefen leda i kris

2020-06-22

Informera – även om du inte vet något. Begränsa nyhetsintag och träna själv. Det är organisationsutvecklaren Christina Stiellis råd till alla chefer som nu leder arbetsplatser där oron bland de anställda är stor.

Risk för uppsägningar. Oro för att man själv eller en anhörig ska bli allvarligt sjuk i corona-viruset. I många yrken finns också en påtaglig risk att själv smittas under arbetstid. Hur ska chefer agera i denna exceptionella situation?

Christina Stielli.

Christina Stielli är författare, föreläsare och organisationsutvecklare. Stress och oro på arbetsplatser är ett av hennes specialområden. Även om hon har mängder av erfarenhet konstaterar hon att den nuvarande krisen går utanpå allt annat hon tidigare upplevt.

Osäkerheten är så stor och ingen kan säga vad som kommer att fungera eller inte fungera den närmaste tiden.

Det viktigaste just nu är att chefen själv kan hålla sig lugn, menar hon.

– Först måste man som chef ta ansvar för sig själv, att begränsa sin egen oro, säger hon.

Vägen dit är bland annat att träna, det motverkar stress. Christina Stielli menar också att det är bra att begränsa nyhetsintaget till en kortare stund på morgonen och en stund på kvällen.

Gentemot medarbetarna är det viktigt att ha i åtanke att oro i sig är naturligt. Människor reagerar olika i kris. Ilska från en medarbetare kan vara symptom på oro. Men som chef ska man inte ta ilskan personligt.

Tillgänglighet och information är också A och O i nuvarande läge.

– Även om du inte har någon information, säg det. Då är det nästan ännu viktigare att du berättar det.

Många medarbetare är också hemma från jobbet just nu, antingen för att de själva eller barnen är sjuka eller har symptom som kan tyda på coronasmitta. Den stora frånvaron sätter press på många verksamheter.

– Det är nu man prövas som chef, det är dags att släppa sargen och fundera på hur man kan omprioritera för att verksamheten ska fungera, säger Christina Stielli som nämner Torsby kommun som ett positivt exempel. Där har man stängt fritidsgårdar och simhallar för att den personalen ska kunna stötta upp inom äldreomsorgen.

Att arbetsleda många medarbetare på distans är också en ny roll för många chefer. Det viktigaste här att upprätthålla en regelbundenhet i kontakterna, menar Christina Stielli. Dagliga avstämningsmöten via mötesverktyget Zoom kan vara ett sätt att skapa en sådan daglig rutin. Det kan också finnas medarbetare som behöver hjälp att strukturera upp hur arbetsdagarna hemma ska se ut.

Den allra svåraste situationen som chef finns sannolikt just nu i de mest krisande branscherna, exempelvis hotell- och resebranschen. På många arbetsplatser väntar antagligen stora uppsägningar. Christina Stielli menar att det inte finns några enkla svar på hur chefer i sådana situationer ska agera.

– Men det viktigaste är att vara ärlig, att aldrig ljuga eller sopa under mattan.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet

Läs mer om när tryggheten spricker på jobbet