Så hindras skyddsombud i sitt uppdrag

2016-10-28

Nära vart tredje skyddsombud hindras i sitt uppdrag och drygt vart tionde har trakasserats. Det framgår av en enkät som LO gjort bland sina skyddsombud.

I rapporten ”Trakasserier av skyddsombud” har LO frågat skyddsombuden om de hindrats, hotats eller trakasserats i sitt arbete. Bland de 7 680 ombud i LO:s 14 förbund som besvarat enkäten säger 6 procent att de hotas eller är utsatta för våld, 12 procent att de trakasserats och 32 procent att de hindras i sitt uppdrag.

Vanligast med trakasserier är det bland skyddsombud inom Hotell- och restaurangfacket. Störst andel som hindras finns inom Transport.

– Läget är värre än vi trodde, sade LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström, när rapporten presenterades.

LO har tidigare fått signaler om att skyddsombud hindras, men att det är så många förvånar, liksom att så många också trakasseras eller råkar ut för hot och våld.

De vanligaste hindren för skyddsombuden är att inte få vara med vid planering av förändringar, inte få information eller bli kallade till möten. Av de 900 skyddsombud som säger sig ha blivit trakasserade är sämre löneutveckling, försämrade arbetsuppgifter vanligast. Hot och våld förekommer främst från arbetsgivarens sida, men också från brukare, t ex skyddsombud till personal på anstalter.

LO-rapporten presenterades under det som kallas skyddsombudens dag, som infaller under den europeiska arbetsmiljöveckan, som avslutas på fredagen med arbetsmiljöriksdagen.

//Du&jobbet