Risker med ensamarbete

2017-08-17

Ensamarbete kan ibland innebära risker. Det är därför viktigt att känna till dem och veta hur de ska förbyggas och hanteras. Avgörande för att reda upp en kritisk situation är att snabbt få svar på anrop och larm.

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att arbetsmiljön är bra, det gäller både den tekniska utrustningen, exempelvis överfallslarm, att snabbt kunna kalla på hjälp vid hot- och våldssituationer, och hur man löser frågor om måltidsraster, pauser, toabesök med mera. Det ligger på arbetsgivaren att göra riskbedömningar för ensamarbetande personal.  Se till att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktioner för att utföra arbetet ensam. 

Checklista för riskbedömning vid ensamarbete

Punkterna nedan utgör en grund för planering och uppföljning och är lämpligt att gå igenom frågorna tillsammans med berörda medarbetare och skyddsombudet.
• Ensamarbete i vår verksamhet?
• Vilka risker finns, vad kan tänkas inträffa?
• Vilka instruktioner finns om det skulle inträffa?
• Vilka rutiner och kommunikationsmöjligheter finns för att hålla kontakt med den som arbetar ensam? (t ex social kontakt, råd i en svår situation)
• Vilka möjligheter finns att kalla på hjälp? (t ex vid olyckor, hotfulla eller andra akuta situationer)
• Hur är de anställda förberedda på arbetsuppgifterna? (t ex utbildning, tillgång till information, instruktioner och rutiner)

Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete med bra info kring utformningen av säkra arbetsplatser hittar du här.