Regionala skyddsombud kan få större möjligheter

2020-02-27

Regionala skyddsombud får inte göra besök på arbetsplatser där det inte finns medlemmar i facket. Nu kan detta komma att ändras.

I vår lägger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ett förslag som rör regionala skyddsombuds tillträde till arbetsplatser. I dag krävs att det finns fackmedlemmar för att de ska få göra besök.

I en utredning som kom 2017 föreslogs det ska räcka att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen för att regionalt skyddsombud ska få tillträde. Kurt Eriksson, regeringens särskilda utredare, pekar på den stora omsättning av personal som finns i vissa branscher.
­– Det kanske inte finns anställda som är medlemmar just när de regionala skyddsombuden vill komma. Då blir det stabilare att ha kollektivavtalet som grund för tillträde, säger Kurt Eriksson.

Han pekar också på att de regionala skyddsombudens uppdrag gäller hela arbetsplatsen, inte bara de egna medlemmarna.

Arbetsmarknadsministerns förslag bygger på utredningen, men exakt hur det kommer att vara utformat avgörs under beredningen på regeringskansliet.

//ANN PATMALNIEKS, Du&jobbet