Rättvisa ger friska arbetsplatser

2020-01-16

Har ni det rättvist på ert jobb? Då blir arbetsplatsen friskare. Här är fyra viktiga saker att tänka på, enligt Magnus Svartengren, forskare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

 

Forskaren Magnus Svartengren vid Arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet, har i flera olika sammanhang studerat vilka organisatoriska faktorer som skiljer ut företag med låg sjukfrånvaro från företag med hög sjukfrånvaro. Och organisatorisk rättvisa är en av de viktigaste faktorerna.

Organisatorisk rättvisa handlar dels om hur man fattar beslut, dels om hur man interagerar i arbetsgruppen. En aspekt är att chefer ska hålla tillbaka sina personliga uppfattningar. På friska företag är det tio gånger vanligare att chefen gör detta än på genomsnittliga. Vad innebär det då?

– Att chefer ska vara professionella och t ex inte uttala att man tycker att någon är okunnig eller verkar dum, säger Magnus Svartengren. Det hjälper inte att säga detta. Istället ska chefer tala om hur anställda bidrar till målen, och om något inte fungerat – prata om varför: Är målen inte tydliga? Behövs mer utbildning? Är personen på fel plats?

Chefer ska även se upp med att lyfta vissa medarbetare och visa att man föredrar dem och gillar dem bättre.

– Om man gör så framstår några som stjärnor och andra som grå möss. Likabehandla alla och fokusera på vad medarbetarna gör, inte på hur de är. Folk ska inte gå och känna: ”Min chef gillar inte mig, undrar varför?”.

Andra aspekter på organisatorisk rättvisa, där friska företag skiljer sig från övriga, gäller rättigheter, t ex till utveckling.

– Möjlighet till utbildning i jobbet är viktigt. I debatten hör man att människor borde gå på högskola i 50-årsåldern. Problemet med det är att det i hög grad är fel personer som vill plugga vidare, sådana som redan har en högskoleutbildning och tycker att det vore kul med en till.

Magnus Svartengren rekommenderar istället arbetsgivare att tänka långsiktigt och fråga sig: Vad vill vi ha för arbetskraft om några år? Att satsa på utbildning inom företaget och inte se människor som förbrukningsvaror.

Viktigt för organisatorisk rättvisa är också vänlighet och omtänksamhet, att människor känner sig bekräftade.

– Det har otrolig betydelse att trivas och blir sedd. Detta är inte bara chefens sak, utan även medarbetarnas ansvar, att undvika kotteribildningar, att inte exkludera vissa, etc. Vi behöver ägna tid åt hur vi får människor att fungera i grupp.

Källa: Du&jobbet 1/19