Psykiska besvär skjuter i höjden inom handeln

2016-10-27

Låg bemanning inom handeln påverkar personalens psykiska arbetsmiljö. Sjukskrivningen för psykiska besvär har ökat med över 80 procent de senaste åren för vissa grupper.

Det visar en kartläggning av handelsanställdas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Av den nya rapporten framgår att stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning inom detaljhandeln – vanligare än förkylning. Bland kvinnliga kasspersonal har sjukskrivningar i psykiatriska diagnoser ökat med 86 procent under perioden 2009-2014.

Undersökningen, som bygger på en enkät bland Handels medlemmar och uppgifter från SCB, lyfter fram bristande bemanning som ett stort problem som förklarar den psykiska ohälsan. Låg bemanning leder till stressiga arbetsmiljöer med ohälsosamt hög arbetsbelastning, som gör att personalen får svårare att ta pauser under arbetstid. Ensamarbete är också vanligt. De otrygga anställningsvillkoren, som är en verklighet för många handelsanställda, bidrar till att stressen ökar. (27 procent av arbetarna i detaljhandeln har en tidsbegränsad anställning). Det gör att den ordinarie personalen får ta ett större ansvar.

Rapporten visar på stora skillnader i den psykosociala arbetsmiljön bland kvinnliga och manliga anställda inom handeln. Kvinnor är sjukskrivna dubbelt så mycket som män. Andelen sjukskrivna i psykiatriska diagnoser bland kvinnor är 31,6 per 1 000 anställda, bland männen är det 15,6 per 1 000 anställda. Förklaringar till detta är att kvinnor i större grad har otrygga jobb, lägre inflytande och mer monotona arbetsuppgifter.

Rapporten ”Hur mår handeln?” är gjord av Cecilia Berggren, Handels utredningsgrupp.

//Du&jobbet