Ledningen i Polisregion Nord har kommit fram till att det räcker med att en polisbil arbetar under vardagsnätterna i det stora område som innefattar Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea, Åsele samt Lycksele kommun i Västerbottens län. Beslutet har prövats rättsligt två gånger och både förvaltningsrätten och senast kammarrätten har kommit fram till att beslutet är acceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Men det finns en annan aspekt – arbetsmiljön. När en polispatrull inte har möjlighet att kalla på kollegor uppstår många svåra situationer.

– Det är inte säkert att man får stöttning när man behöver det. Då blir det svårigheter att ingripa, om man överhuvudtaget kan göra ett ingripande, säger Jan Johansson, huvudskyddsombud vid Polisen Region Nord.

Ett exempel där det är svårt att klara en situation med en polisbil är vid kvinnomisshandel. Då behöver en patrull ta hand om gärningsmannen och den andra förhöra den slagna kvinnan. Om inte förhör hålls snabbt är det vanligt att kvinnan får dåligt samvete och tar tillbaka allt man tidigare sagt.

Samma sak gäller vid större bråk. Då kan det, av säkerhetsskäl, helt enkelt bli omöjligt för en patrull att ingripa.

– Det finns exempel på misslyckade ingripanden och situationer där man inte haft möjligheten att ingripa, berättar Jan Johansson.

Risken om polisen inte ingriper är att andra grupper, exempelvis lokala medborgargarden, tar på sig ansvaret för att upprätthålla ordningen. Då har polisen abdikerat från sitt uppdrag att skydda allmänheten, menar Jan Johansson.

Trots att två rättsinstanser sagt ja till polisledningens beslut kommer Jan Johansson att fortsätta driva frågan. En polispatrull måste kunna få stöd av en annan patrull snabbt, även i Västerbottens inland, anser han.

– Processen kommer inte att sluta här, säger han utan att berätta hur han tänker driva frågan vidare.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson