Ostörd tid viktigt för kontorsarbetare

2019-11-20

Hur använder kontorsarbetaren tiden en vanlig dag på jobbet? Ungefär 60 procent av arbetsdagen i genomsnitt behöver vi arbeta ostört. Det visar undersökningar som ON Arkitekter AB har gjort.

Inför en ombyggnad av kontoret vill många företag veta hur de anställda använder sin arbetstid.

– Vi gör en webbenkät där var och en får berätta vad man gör och vilket behov man har av att kunna jobba ostört beroende på arbetsuppgift, berättar Katarina Grånäs, arkitekt på ON Arkitekter.

Företaget har arbetat med sin analysmetod ett antal år. Så här ser resultatet ut när man utgår från några av deras exempel:

  • Cirka 40% av tiden för enskilt ostört arbete.
  • Cirka 20% av tiden för ostörda möten.
  • Cirka 20 % av tiden för möten som inte behöver vara ostörda (inklusive fika).
  • Cirka 10% av tiden för enskilt arbete som inte behöver vara ostört.
  • Cirka 10% ”övrigt”.

Ungefär 60 procent av tiden behöver man alltså kunna jobba i fred.
– Det stämmer också med mina egna erfarenheter. Men behovet kan variera, en del säger att de kan skriva kvalificerade rapporter i cafémiljö.

Resultatet från enkäten kompletteras med en workshop, där alla deltar om det är en liten arbetsplats, eller representanter för de anställda, om den är stor. Återigen väljer man ut sina viktiga aktiviteter och vilka miljöer som behövs. Man enas då om önskemål.

– Därefter ger vi förslag på kontorslösningar. Vi vill skapa miljöer som svarar mot de anställdas behov. Sen kan det finnas begränsningar i form av ytornas storlek, utformning eller tillgång på pengar.
Det är lite av en trend idag, tillägger hon, att det anses viktigt att satsa på miljöer för spontana möten och umgänge.

– Det finns en uppfattning att det är så kreativa idéer uppstår.
Hur tas då behovet av att kunna jobba koncentrerat om hand i dagsläget?

– I öppna kontorslandskap tas det inte om hand alls, om man inte har tysta rum i närheten att gå till. Man får jobba omgiven av de syn- och hörselintryck som finns där. Forskning om hjärnan visar att prestationerna då kan försämras. Och även när man själv bedömer att ens insatser är opåverkade, så har studier visat att de kan ha försämrats.

//EVA BERLIN