Osäkra jobb ger dålig arbetsmoral

2016-12-12

Landets företagare tycker att de unga har dålig arbetsmoral. Det kan vara en konsekvens av hur arbetsmarknaden är för unga människor, menar forskaren Gunnar Gillberg.

Det är svårt att hitta unga människor som är ansvarstagande, noggranna och självgående. I praktiken kan det handla om att hålla upp tempot på jobbet, eller att överhuvudtaget komma i tid. Det är ett av resultaten i en enkät som intresseorganisationen Företagarna genomfört med små och medelstora företag.

Gunnar Gillberg, lektor på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet, studerar ungas villkor på arbetsmarknaden. Han säger att man måste ta resultaten på allvar men att de också måste sättas in i ett större sammanhang.

– Om man ska förstå de här resultaten måste man se villkoren. Många unga möter en väldigt fragmentarisk arbetsmarknad med svåra villkor.

Gunnar Gillberg berättar att den genomsnittliga etableringsåldern på arbetsmarknaden, alltså den ålder när man har fått en tryggare anställning, i dag ligger runt 30 år. Många arbetar således i många år under väldigt osäkra förhållanden.

– Det kan vara svårt att utveckla lojalitet och arbetsmoral med en arbetsgivare när man själv inte har några karriärvägar och har svårt att etablera sig, säger Gunnar Gillberg.

//Du&jobbet