Olika åsikter om regionala skyddsombud

2017-09-26

Arbetsförmedlingen och LO vill se ökad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden. Svenskt Näringsliv vänder sig emot förslagen.

Ska de regionala skyddsombuden få rätt att besöka arbetsplatser där facket inte har medlemmar? Det föreslog en statlig utredning tidigare i år. Remissinstanserna har olika åsikter om frågan.

Utredningen menade att de regionala skyddsombuden ska kunna besöka alla arbetsplatser där den fackliga organisationen har eller brukar ha kollektivavtal. Det ska inte krävas att någon av de anställda är medlemmar i facket.

Flera instanser välkomnar förslaget, bl a Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, berättar tidningen Arbetet som gått igenom remissvaren. Fler arbetstagare kommer att kunna nås, inte minst i branscher där den fackliga organisationsgraden är låg. LO anser att tillträdesrätten borde utökas ytterligare, och även omfatta arbetsplatser utan kollektivavtal.

Svenskt Näringsliv tillbakavisar däremot förslaget. Organisationen anser att rollerna skulle bli oklara om en utomstående organisation företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. Organisationen vill istället inrätta en opartisk instans som kan stödja småföretag i arbetsmiljöfrågor.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Jonas Fogelqvist

Vi har tidigare skrivit om förslaget att förändra de regionala skyddsombudens roll. Här beskrivs förslaget och här är en intervju med den statlige utredaren Kurt Eriksson som stod bakom idén.