Offentliganställdas skydd mot våld och hot ses över

2022-06-22

UPPDRAG Det är inte ovanligt att offentliganställda utsätts för våld, hot och trakasserier. Polis och socialtjänsten är exempel på drabbade yrkesgrupper. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet.

Bakgrunden till uppdraget är att offentliganställda utsätts för olika typer av kränkningar. Det kan röra sig om våld, men vanligast är hot eller olika typer av trakasserier. Problemet finns i nästan hela förvaltningen och påverkas av att namn på offentliganställda ofta framgår av olika typer av handlingar och av att kontaktuppgifter till dem är lätt tillgängliga.

–  Det är så klart helt oacceptabelt att personer med viktiga samhällsfunktioner utsätts för våld, hot och trakasserier. Gärningarna är angrepp inte bara på tjänstemännen, utan i förlängningen även på det demokratiska systemet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Utredaren ska överväga minskade krav på användning av namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder samt skärpt sekretess för uppgifter om offentliganställda. Utredaren ska också ta ställning till om det straffrättsliga skyddet för tjänstemän behöver förstärkas.

Till särskild utredare utses John Ahlberk, generaldirektör för Statens haverikommission.

Uppdraget ska redovisas i augusti 2023.

//ELSA FRIZELL, Du&jobbet