Övertiden motsvarar 150 000 nya heltidsjobb

2016-10-07

Nära var femte arbetstagare arbetar över en vanlig arbetsvecka. Det motsvarar upp mot 150 000 heltidsjobb. Övertiden är ojämnt fördelade mellan olika grupper, enligt en ny rapport.

En vanlig arbetsvecka under förra året arbetar 733 300 svenskar över en knapp arbetsdag i genomsnitt, eller 6,2 timmar. Det innebär att cirka 4,6 miljoner arbetstimmar under en normalvecka är övertid.

Överfört till arbetstillfällen motsvarar det cirka 150 000 heltidsjobb. Detta samtidigt som 350 000 personer är arbetslösa.

Det framgår av en ny rapport från TCO, byggd på uppgifter från SCB, som Du&jobbet kan presentera.

Övertidsarbetet minskade något jämfört med 2014 – minus 2,2 procent. Nära var femte anställd, 17,2 procent, redovisade övertid under 2015. Cirka 4 procent jobbade över utan att få betalt för den.

Tjänstemännen arbetar över mer än arbetarna och män mer än kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor är ungefär fyra procentenheter.

Bland tjänstemän och akademiker är övertiden ofta obetald. Totalt är det 167 300 personer som jobbar över utan ersättning en vanlig vecka. Bland LO-grupper är det under 1 procent, mot drygt 4 procent för TCO-förbunden och 7,5 procent för medlemmar i SACO-förbunden.

Det här är något som oroar tjänstemännens fackliga företrädare, som här ser en negativ konsekvens av ökad självständighet och det s k gränslösa arbetslivet.

– Det finns många fördelar med det. Det är en väldig frihet att kunna arbeta flexibelt och styra sina arbetstider. Men det blir problem om det leder till att man arbetar för mycket under för lång tid. Därför är det så viktigt att ha koll på och följa upp övertiden, säger Eva Nordmark, TCO-ordförande, till Du&jobbet.

//Du&jobbet