Ökad efterfrågan på psykologhjälp i krisens spår

2020-11-12

Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa stiger nu, uppger landets företagshälsor. Även efterfrågan på stödsamtal och psykologstöd har ökat.

Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa stiger nu, uppger landets företagshälsor. Även efterfrågan på stödsamtal och psykologstöd har ökat.

TT, Tidningarnas telegrambyrå, har talat med ett flertal företagshälsor i landet. Maria Steneskog Nyman på Previa säger till TT att ökningen började i maj för att sedan fortsätta under sommaren – en tid när sjukskrivningar normalt går ner.

Pandemins speciella förutsättningar gör också att det är en delvis andra förutsättningar för landets företagshälsor.

− Det är en ny situation för oss. Det är yrkesgrupper som arbetar hemifrån, vilket innebär helt andra förutsättningar för social gemenskap, och det finns också yrkesgrupper som varit i en väldigt tuff arbetssituation inom vård och omsorg, och kanske inte fått den möjlighet till återhämtning som man vanligtvis behöver ha, säger Maria Steneskog Nyman, beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och frisk-tjänst, till TT.

Företagshälsan Avonova uppger också att efterfrågan på stödsamtal och psykologiskt stöd ökat sedan i maj. Även här handlar det om personer som upplevt mycket stress, främst inom vården, men också personer som fått mindre att göra och känner oro för sin anställning.

Att många har arbetat hemma under lång tid innebär också nya risker, menar Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor.

− När livet är svajigt privat kan väl fungerande arbetsplatser ha en skyddande effekt för individen. Som det är nu är den skyddande effekten borta på många ställen, säger Peter Munck af Rosenschöld till Du&jobbet.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet

Anders Tegnell har tidigare varnat för psykisk ohälsa, och uppmanat arbetsgivare att vara vaksamma i höst. Läs mer här.

Vilket rehabansvar har arbetsgivaren? Här är kursen för dig.