Nu tillämpas AFS 2015:4 vid inspektioner

2016-10-27

Arbetsmiljöinspektörerna har nu börjat använda sig av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö i sina inspektioner.

Bland annat gör nu Arbetsmiljöverket en omfattande inspektion av socialtjänstens samtliga kontor. Många av kraven som ställs grundar sig just på de nya reglerna, som trädde i kraft i mars 2016. Föreskriften kräver bl.a. att arbetsgivaren hanterar stress och psykisk belastning. Inspektionerna har påvisat en allvarlig obalans mellan krav och resurser i socialtjänsten.
Hur arbetar er verksamhet med att tillämpa den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö?  Behöver ni nya kunskaper? 

Utbildningstips: Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken