Nu ska regionala skyddsombudens roll utredas

2021-11-16

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet. Utredaren ska även lämna förslag på hur förutsättningarna för uppdraget kan blir bättre.

De regionala skyddsombuden finansieras delvis med statliga medel. Samtidigt utses de av fackförbunden. Deras roll kan bli oklar menar kritiker.

Svenskt Näringsliv har föreslagit att ombuden ska ersättas med oberoende arbetsmiljörådgivare. Den idén har fått stöd av främst Sverigedemokraterna, som även vill se över systemet där facken utser de lokala skyddsombuden.

Förra året avslog riksdagen regeringens förslag att ge de regionala skyddsombuden tillträde till arbetsplatser där facket har kollektivavtal men inte medlemmar. I samband med detta uttalade en majoritet i arbetsmarknadsutskottet att effekten av deras verksamhet bör utvärderas. Bakom kravet stod M, KD, SD, C och L.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet. Utredaren ska också lämna förslag på hur de regionala skyddsombuden kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Arbetet ska ske i samråd med en referensgrupp bestående av företrädare för arbetsmarknadens parter. Senaste den 19 augusti 2022 ska uppdraget redovisas.

//ELSA FRIZELL, Du&jobbet

Läs en tidigare artikel om förslaget om att ge de regionala skyddsombuden tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal men utan fackmedlemmar här