Nordmark: Stressen på jobbet kan vara livsfarlig

2020-11-12

Regeringen ska ta fram en ny arbetsmiljöstrategi till nästa år. Vi måste bli tydligare med att stress på jobbet faktiskt kan leda till dödsfall, sa arbetsmarknadsministern Eva Nordmark vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

I fredags deltog Eva Nordmark (S) på ett webbsänt seminarium hos AFA Försäkring. Hon undvek den laddade frågan kring förändringen av arbetsrätten. Samtalet kom i stället att handla om arbetsmiljön under pandemin och att regeringen, lite i skymundan av coronapandemin, ska ta fram en ny arbetsmiljöstrategi som ska gälla från 2021. Den nuvarande gäller 2016-2020. Strategin kan du läsa här.

Arbetet med en ny arbetsmiljöstrategi har av naturliga skäl hamnat i bakgrunden men Eva Nordmark tog under seminariet upp ett antal saker som hon tror kommer att få en större plats i den nya strategin jämfört med den gamla. Konsekvenser av pandemin, digitaliseringens påverkan och ett intensifierat arbete mot arbetslivskriminalitet var något av det hon nämnde.

Även regeringens nollvision mot dödsolyckor på jobbet togs upp.

– Jag vill gärna utveckla detta vidare. Det handlar inte bara om olyckor. Även stress och press kan leda till död på jobbet. Det vill jag synliggöra mer, sa Eva Nordmark under seminariet.

Mycket av samtalet berörde effekter av coronapandemin. Eva Nordmark menade att hon själv hade svårt med distansarbetet, att hon behövde träffa och se människor i ögonen.
Samtidigt konstaterade hon att digitaliseringen fått en skjuts, som hon menar utvecklar Sverige. Hon exemplifierade med Arbetsförmedlingen.

– 90 procent av dem som nu skriver in sig på Arbetsförmedlingen gör det digitalt.  Många får också sitt första möte digitalt. Det är något gott.

Nyligen gav regeringen Arbetsmiljöverket ett nytt informationsuppdrag kopplat till pandemin. Myndigheten ska få i uppdrag att höja kunskapen hos arbetsgivare när det gäller arbetsmiljön för i första hand två grupper – distansarbetare och vård- och omsorgspersonal. Regeringen pekar bland annat på risken för hög arbetsbelastning för vårdpersonalen och isolering för distansarbetare.

Det långvariga hemarbetet togs upp av Eva Nordmark under seminariet.

– Det är något vi måste ha ögonen på. Att upptäcka risker i hemmiljön tror jag är centralt. Det kommer att kunna skapa ohälsa om vi inte engagerar oss.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet

Kurstips. Så leder du som chef på distans