En forskargrupp vid Region Östergötland har studerat avvikelserapporter mellan åren 2011 och 2014, där patienter respektive vårdpersonal skadat sig på arbetsplatsen. Resultatet visar att bland de cirka 13 000 anställda i regionen råkade i snitt cirka 3,5 procent varje år ut för incidenter av något slag. Av dessa krävde 16 procent behandling.

De vanligaste arbetsskadorna var följande:

* Nålstick eller skada från annat vasst föremål (44,1%)

* I samband med hot och våld på arbetsplatsen (18,6%)

* När patienter ska förflyttas, lyftas eller placeras (10,2%)

* När vårdpersonal faller, halkar eller snubblar (8,1%)

Sjuksköterskor var den grupp vårdpersonal som drabbades av vårdskador i störst utsträckning, därefter kom undersköterskor. I 74 procent av fallen uppstod skadan med patienter närvarande.

//EVA BERLIN