Nålstick vanlig arbetsskada i vården

2019-04-18

Sjukvårdspersonal skadar sig ofta i situationer där patienter är närvarande, visar en ny studie av arbetsskador i sjukvården. Mest utsatta är sjuksköterskorna.

En forskargrupp vid Region Östergötland har studerat avvikelserapporter mellan åren 2011 och 2014, där patienter respektive vårdpersonal skadat sig på arbetsplatsen. Resultatet visar att bland de cirka 13 000 anställda i regionen råkade i snitt cirka 3,5 procent varje år ut för incidenter av något slag. Av dessa krävde 16 procent behandling.

De vanligaste arbetsskadorna var följande:

* Nålstick eller skada från annat vasst föremål (44,1%)

* I samband med hot och våld på arbetsplatsen (18,6%)

* När patienter ska förflyttas, lyftas eller placeras (10,2%)

* När vårdpersonal faller, halkar eller snubblar (8,1%)

Sjuksköterskor var den grupp vårdpersonal som drabbades av vårdskador i störst utsträckning, därefter kom undersköterskor. I 74 procent av fallen uppstod skadan med patienter närvarande.

//EVA BERLIN