Ministern: Utnyttja kraften i #Metoo

2017-11-23

#Metoo-kampanjen där mängder av kvinnor vittnat om sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet kan bli ett sätt att få in unga i arbetsmiljöarbetet. Det tror arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Ylva Johansson är tagen och berörd av alla de berättelser om sexuella övergrepp som kommit till ytan de senaste veckorna. Det berättade hon vid Arbetsmiljöverkets arrangemang Arbetsmiljöriksdag, som hölls nyligen.

Påfallande många av berättelserna kommer från arbetslivet, konstaterade ministern, som tror och hoppas att kraften i kampanjen kan användas i arbetsmiljöarbetet runt omkring i landet.

– Låt oss använda Metoo för att visa att arbetsmiljöarbete angår även dig som är ung på arbetsplatsen, sa hon och fortsatte:

– Jag tror att många unga på våra arbetsplatser kopplar samman arbetsmiljöarbete med något från förr, något smutsigt, något farligt.

Ylva Johansson menade att de otaliga vittnesmålen om sexuella kränkningar är en möjlighet att förnya arbetsmiljöarbetet, och lyfta frågan om sexuella kränkningar på jobbet. Hon uppmanade därför engagerade i arbetsmiljöfrågor att fundera på hur man kunde använda kraften i det engagemang som nu kommit till ytan.

Hon refererade till uppgifter från Arbetsmiljöverket, som visar att mindre än hälften av de unga i arbetslivet vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön.

– Låt det här bli draghjälp för att unga ska få en ingång i det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppmanade hon.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON