Mer sömn och lika mycket rörelse vid hemarbete

2021-06-16

Mer sömn men lika produktivt och lika mycket rörelse. Det blev resultatet av hemarbete i stället för kontorsjobb. Den extra sömnen kan betyda mycket för hälsan, säger forskaren David Hallman.

Testpersonerna i studien fick bära rörelsemätare i sju dygn. Dessutom förde de dagbok över sömn och arbetstid. De arbetade både hemifrån och på arbetsplatsen.

Det visade sig att när de jobbade hemma sov de 34 minuter mer än när de jobbade på kontoret. Men de jobbade fortfarande lika mycket.

– De fördelar om sin tid så att det blir mer sömn och mindre vaken tid, de arbetar fortfarande åtta timmar. Vi tror att då de slipper förberedelser för jobbet, restid med mera, kan de finna tid för att få den här återhämtningen, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande.

Även så pass liten förlängning av sömnen kan vara värdefullt för hälsan, menar han.

– Många människor sover för lite och det sliter oerhört i längden. För lite sömn kan leda till hälsoproblem och kortare livslängd och en halvtimme betyder mycket.

Deltagarna var också minst lika produktiva under hemarbetet. Över hälften, 60 procent, sade att de åstadkom lika mycket, 20 procent tyckte att de blivit mer produktiva. Ungefär 15 procent tyckte att produktiviteten försämrats.

Det fanns heller ingen skillnad i hur mycket de satt stilla i hemmet jämfört med på arbetsplatsen.

Men testpersonerna bedömde sitt egna mående väldigt olika. En tredjedel tyckte att välbefinnandet var oförändrat, en tredjedel att det blivit bättre och en tredjedel att det var sämre än innan pandemin.

Studien är en del av Gävle högskolas forskningsprogram om flexibelt arbete och den är gjord i samarbete med Gävle kommun.

//ANN PATMALNIEKS, Du&jobbet