Många vill slippa ansöka med foto

2018-12-11

53 procent tycker att det är positivt att inte behöva skicka med ett foto på sig själv när de söker jobb. 61 procent uppskattar att inte behöva uppge sin ålder.

Det framgår av en undersökning som rekryterings- och bemanningsföretaget TNG tagit fram baserat på ca 1500 jobbsökares syn på fördomsfri rekrytering, diskriminering, chefens roll mm.

Videointervjuer har blivit vanligare, men 48 procent anser att de gynnar extroverta och talföra personer. En lika hög andel tycker att det gör jobbsökandet mer obekvämt, då de inte gillar att vara med på film. Man befarar också att fokus hamnar på ålder och utseende.

Merparten, 73 procent av de som svarat, gör den egna bedömningen att de någon gång valts bort i en rekryteringsprocess på grund av ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utseende, vikt eller hälsa.

Åsa Edman Källströmer, VD för TNG kommenterar i rapporten:

”Diskriminering på felaktiga grunder i allra högsta grad är ett reellt problem för jobbsökande och ett stort hinder för många i arbetslivet. Något som gör frågan om fördomsfri rekrytering mer aktuell än någonsin.”

Av undersökningen framgår även att många företag är dåliga på att informera om när en ansökan inte längre är aktuell. De allra flesta som söker jobb vill ha mycket snabb info om detta.