Ledningens engagemang krävs för att minska psykisk ohälsa

2020-01-09

Ledningen eller styrelsen måste vara engagerad i arbetsmiljöarbetet. Och det behövs mer handfast kunskap om vad som verkligen funkar för att minska den psykiska ohälsan på en arbetsplats. Det är två av slutsatserna i en rapport från Sveriges Företagshälsor.

Hur hänger arbetsmiljö, psykisk hälsa och organisation ihop? Det är temat för en rapport från Sveriges Företagshälsor som presenterades i höstas.

Rapportförfattarna, Petter Odmark och Laura Hartman, konstaterar att ämnet är väl genomforskat, trots det pekar kurvorna över antalet som sjukskrivs för psykisk ohälsa snarare uppåt än nedåt. Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Så hur ska man vända trenden? Rapporten pekar ut ett antal förslag där man ser möjligheter till förbättringar.

En av slutsatserna är att hela organisationen måste vara med i arbetsmiljöarbetet, inklusive styrelsen eller de ledande politikerna i en kommun eller ett landsting.

Att ha dialoger där alla ifrån de anställda längst ut i kedjan till verkställande direktörer deltar är ett av förslagen som förs fram i rapporten.

Laura Hartman, som är forskare i nationalekonomi, skickade också med en påminnelse till dem som fattar strategiska beslut i en organisation.

–En bra kom-ihåg-fråga när man tar ett beslut är: Hur påverkar detta beslut möjligheterna för medarbetarna och första linjens chefer att göra ett bra jobb?

Petter Odmark, analytiker på företaget Rethink, menade att det behövs mer än enskilda positiva exempel på hur arbetsplatser kan arbeta med psykisk ohälsa.

Han saknar sammanställd, praktisk, kunskap kring hur organisationer ska jobba långsiktigt för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

– Det är ofta ganska tomt i verktygslådan. Det är ont om systematisk kunskap om framgångsrik förändring. Så till forskarsamhället vill jag skicka med en uppmaning: hjälp oss.

I rapporten tas även upp att det behövs mer broar för kunskapsöverföring mellan privat och offentlig sektor när det gäller hälsosamma arbetsplatser.

– Sådana möten är oerhört sällsynta. Men där finns det mycket man kan lära av varandra, säger Petter Odmark.

//OSCAR MAGNUSSON

Läs rapporten här (länk)