Längre arbetsliv ska lösa personalkris

2018-04-05

Senare pensioneringar, förändrad teknik och fler som jobbar heltid. Så vill arbetsgivarorganisationen SKL minska det stora behovet av nyrekryteringar till kommuner och landsting de kommande åren.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tror att kommuner och landsting kommer att behöva rekrytera drygt en halv miljon personer de kommande åtta åren. 300 000 anställda förväntas gå i pension. Dessutom räknar SKL med att befolkningsutvecklingen med fler barn och fler äldre tillsammans med en högre ambitionsnivå kräver att ytterligare runt 200 000 personer anställs. Detta slås fast i rapporten ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”.

Störst kommer personalbristen att bli inom gymnasieskolan och äldreomsorgen.

Men att rekrytera så många människor på så kort tid är i princip omöjligt, menar SKL som därför tar upp ett antal åtgärder för att minska antalet nyrekryteringar.

– Hela arbetsmarknaden och välfärdstjänsterna i synnerhet står inför stora rekryteringsutmaningar. Men med den här rapporten vill vi visa att det också finns mycket kommuner och landsting kan göra, säger Bodil Umegård, utredare på SKL.

SKL tar bland annat upp frågan om arbetstid. Om de anställda i kommuner och landsting i snitt ökar sin arbetstid från 91 till 95 procent kan personalbehovet minska med 59 000 personer, enligt organisationen. Dessutom kan en gradvis höjd pensionsålder med två år minska rekryteringsbehovet med 50 000 personer, skriver SKL.

I rapporten får däremot inte arbetsmiljöns roll för att attrahera och behålla personal stor plats. Ingen av de nio rekryteringsstrategierna för kommuner och landsting som SKL tar upp handlar uttryckligen om arbetsmiljöns roll. Strategierna är bland annat: ”Bredda rekryteringen”, ”marknadsför jobben”, ”underlätta lönekarriär”, ”visa karriärmöjligheter” och ”fler jobbar mer”. Bodil Umegård menar ändå att frågan är av central betydelse.

– Naturligtvis måste man ha en god arbetsmiljö, det är en viktig komponent. Det är också en viktig del i dessa nio rekryteringsstrategier som vi räknar upp.

Den fackliga centralorganisationen TCO anser att arbetsmiljön är avgörande om kommuner och landsting ska undvika personalbrist de kommande åren.

– Kommunerna måste bli mer attraktiva som arbetsgivare. De måste se till att fler väljer bristyrken, att fler som har dem stannar kvar och att en del som har lämnat kommer tillbaka. Sättet att göra det på är att se till att arbetsvillkor och arbetsmiljön är bra, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, till Sveriges Radio.

I SKL:s rapport tas även möjligheterna med ny teknik upp. Effektiviseringar med 0,5 procent årligen genom digitala lösningar kan minska rekryteringsbehovet med 70 000 personer, tror SKL. Man tar bland annat upp möjligheten att automatisera vissa arbetsuppgifter.

//Arbetsmiljöforums tidning, Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON