Kris för arbetsmiljön i Danmark

2017-10-10

Fler arbetsskador och -sjukdomar gör att Danmark ska ta nya tag i sitt arbetsmiljöarbete. Den ansvarige ministern Troels Lund Poulsen konstaterar att kursen måste läggas om.

På fem år har 17 procent fler danska anställda fått stressreaktioner eller andra psykiska besvär på grund av jobbet. Även problem med muskler och skelett har ökat med 15 procent under samma tid, detta enligt nätsajten Arbeidsliv i Norden.

Den problematiska utvecklingen har fått landets närings- och tillväxtminister Troels Lund Poulsen (Venstre) att reagera.

– Jag kan konstatera att arbetsmiljöinsatserna slagit fel, säger ministern i ett pressmeddelande som citeras av Arbeidsliv i Norden.

Troels Lund Poulsen pekar dock inte vad som ska göras annorlunda.

En expertpanel har nu fått i uppdrag att komma med förslag till förändringar och från fackförbunden har det redan kommit in flera synpunkter. En synpunkt som återkommer är att stoppa nedskärningar hos Arbejdstilsynet, den danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket.

Arbejdstilsynet har också haft egna problem med arbetsmiljön och mer än 100 medarbetare ska ha slutat på några år.

Om man jämför med Sverige kan man se att den danska trenden med ökad psykisk ohälsa även finns här. Däremot har andelen yrkesverksamma som har fysiska besvär på grund av jobbet minskat något i Sverige under senare år.

En positiv utveckling finns dock i Danmark. Antalet allvarliga arbetsolyckor har minskat något den senaste femårsperioden. I Sverige har antalet arbetsolyckor som inneburit sjukfrånvaro ökat svagt under senare år.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson