Både bland män och kvinnor är fall den vanligaste anledningen till allvarliga jobbolyckor. För att angripa problemet har nu Svenska Judoförbundet och AFA Försäkring, som ägs gemensamt av fack och arbetsgivarorganisationer, gått samman i en udda satsning för minska fallskadorna.

I det nya samarbetet ska landets 192 judoklubbar utbilda handledare inom föreningarna som sedan ska besöka arbetsplatser och träna medarbetare i hur man faller på bästa sätt.

– Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring

Tidigare arbetsmiljöinsatser kring fall har huvudsakligen rört sig om information och om att få bort hala golv och nivåskillnader på arbetsplatser. Att praktiskt lära ut fallteknik är däremot ovanligt.

Vilka arbetsplatser, vilka yrken eller hur omfattande satsningen kommer att bli är ännu inte klart. Kristiina Pekkola, förbundsordförande på Svenska Judoförbundet, nämner dock vårdpersonal och städare som två yrkesgrupper som kan vara aktuella.

– Det viktigaste är att vi kan komma ut och visa att det inte är svårt att falla bra, till exempel inom vården där det är mycket halkolyckor som leder till handledsfrakturer, säger Kristiina Pekkola.

Hon pekar på några grundläggande tumregler för fall inom judon som kan användas i alla fallsituationer: Att vara avspänd, att landa på sidan och att hålla upp huvudet. Att man övat på fallteknik gör också att oron för fall minskar, vilket i sin tur leder till avslappnade muskler och mindre risk för trilla.

Ambitionen med satsningen är att träningen ska leda till färre skador på grund av fall, och i förlängningen också ge lägre sjukfrånvaro.

Satsningen ska följas av forskare på Dalarnas högskola.

Fallolyckor är inte bara ett stort problem på arbetsplatserna. Många äldre både skadas och dör efter fall, ofta i hemmet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde en stor kartläggning av fallolyckorna under 2013. Den visade att 1 662 personer dog och 270 000 fick uppsöka akut sjukhusvård efter fallolyckor under det året.

Svenska Judoförbundet planerar också ett samarbete med pensionärsorganisationen PRO för att träna fallteknik med äldre.

//Arbetsmiljöforums tidning, Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON