Inspektionerna minskar i pandemins spår

2020-11-12

Många inspektörer som slutat och en pandemi har gjort att Arbetsmiljöverkets inspektioner blivit påtagligt färre. Fram till sista juli i år genomfördes bara 65 procent av antalet inspektioner samma period förra året.

Arbetsmiljöverkets inspektörer har tvingats till stora förändringar i sitt arbetssätt på grund av corona-pandemin. Frånsett sådant som brist på fallskydd och faror som måste inspekteras på plats är grundhållningen att inspektioner i nuvarande läge görs på telefon. Fram till slutet av juli hade 1644 inspektioner genomförts på detta sätt. Läs mer om detta i Du&jobbet 4/20 som snart kommer ut.

Fram till slutet av juli förra året genomförde Arbetsmiljöverket runt 16 500 inspektioner. Under samma tid i år var antalet 10 744, ungefär 65 procent jämfört med året innan. Trots att många fysiska inspektioner bytts mot inspektioner per telefon har alltså inspektionsantalet minskat tydligt.

I ett mejl till Du&jobbet nämner verket tre huvudsakliga anledningar till minskningen.

  • Färre inspektörer eftersom det är många som slutat/slutar. Det skedde ingen nyrekrytering 2019 och de som har rekryterats i år startar inte sin interna utbildning förrän i november.
  • Inga inspektioner utöver den obligatoriska tillsynen skedde mellan 15 mars och början på april. Under denna tid ställde man om arbetssättet till distansinspektioner.
  • Viss tillsyn som kräver fysiska inspektioner har pausats på grund av smittorisken.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet