Inhyrda dubbelt så olycksdrabbade som fasta

2016-09-07

Unga bemanningsanställda drabbas oftare än andra av arbetsolyckor. Nu ska branschen granskas.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att det är dubbelt så vanligt att inhyrd personal drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda.

Det gäller främst yngre män som kör truck och andra fordon som skadas och råkar ut för olyckor. Över 30 procent av anmälda olyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar gällde personer under 25 år. Tre av fyra anmälningar, 76 procent, gjordes av män.

Arbetsmiljöverket kommer nu att under hösten granska bemanningsbranschen i Sverige. 400 arbetsställen ska inspekteras, 100 görs på bemanningsföretagen och 300 på deras kundföretag.

Det är branschens förebyggande arbetsmiljöarbete som är föremål för granskning, bl a arbetsgivarens ansvar för introduktion av nyanställda. En granskning för fem år sedan visade att ansvaret för inhyrd personal ofta faller mellan stolarna och att personalen får bristfällig eller ingen introduktion.

– Inhyrd personal har många gånger de tyngsta arbetsuppgifterna. De är också ofta på nya arbetsplatser och behöver en säker start för att kunna utföra sina arbetsuppgifter riskfritt. Då är en grundläggande introduktion mycket viktig, säger Heli Aarnipuro, nationell samordnare för inspektionsinsatsen.

Bemanningsbranschen sysselsatte 2014 67 000 personer.

//Du&jobbet