Under en längre tid har Arbetsmiljöverket diskuterat en sänkning av gränsvärdet för kvartsdamm. Dammet, som bland annat uppkommer när man river eller bearbetar betong och sten, ökar risken för sjukdomar som silikos (stendammlunga) och lungcancer.

I tisdags slog myndigheten dock fast att det nuvarande gränsvärdet för exponering av kvarts blir kvar. Motiveringen är främst ekonomisk. Kostnaderna för införandet av ett lägre gränsvärde har uppskattats till runt två miljarder i en engångskostnad, samt ytterligare årliga kostnader. Arbetsgivarsidan, bland annat Sveriges Byggindustrier, har också varit tydliga med att man inte vill ha ett sänkt gränsvärde.

– När vi tittat på kostnader för ett sänkt gränsvärde och ställt det mot effekter i minskad sjuklighet går det inte ihop, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

Han pekar också på att det inte är gränsvärdet som avgör hur mycket kvartsdamm man riskerar att få in i kroppen, utan exponeringen och de åtgärder som vidtas på arbetsplatsen. Ett gränsvärde riktar främst in sig på dem som jobbar på samma plats regelbundet. Om man har ett mer rörligt arbete, exempelvis på ett bygge, är gränsvärden svårare att använda. Kanske är det också denna grupp som är mest utsatt för kvartsdamm, fortsätter han.

– Kvarts är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Men gränsvärden är inte den effektivaste metoden för att få ner exponeringen. Vi har gott om andra verktyg i verktygslådan.

Ett av de verktyg Jens Åhman syftar på är att myndigheten det kommande året ska göra runt 2000 inspektioner på arbetsplatser där anställda sannolikt kommer i kontakt med kvarts. Jens Åhman upplever också ett större fokus från arbetsgivarna i frågan.

Arbetsmiljöverkets beslut kommer sannolikt att leda till hård kritik. Maria Albin, överläkare och professor vid institutet för miljömedicin i Stockholm, är en av de som kämpat länge för ett sänkt gränsvärde. I tidningen Byggnadsarbetaren har hon tidigare sagt att ”arbetare riskerar att skadas och dö i onödan” om man inte sänker gränsvärdena. Ulf Kvarnström, Byggnads arbetsmiljöombud, har i samma tidning sagt att det vore ”en katastrof ” att inte sänka gränsvärdena.

//Arbetsmiljöforums tidning, Du&jobbet, OSCAR MAGNUSSON