Handskador vanligast bland yngre

2022-10-06

OLYCKSFALL Ta hand om händerna, skador i hand och fingrar står för många allvarliga arbetsolycksfall. Men det finns stora skillnader i vilka som drabbas mest.

Ålder, kön och yrke påverkar risken att drabbas av handskador, det visar en färsk rapport från Afa Försäkring.

Under åren 2019-2020 inträffade drygt 8 500 allvarliga arbetsolycksfall som ledde till handskador. Dessa utgör 37 procent av det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall. 28 procent av handskadorna drabbade kvinnor och 72 procent män. Yngre drabbades oftare än äldre.

Bland kvinnor är handskador vanligast i åldersgrupperna 16–25 år samt 56–64 år. De yngre kvinnorna arbetar ofta inom restaurang eller livsmedelsindustrin. Brännskador och sårskador är vanligt.

De äldre kvinnorna råkar oftast ut för handfrakturer i samband med fallolyckor.  De mest drabbade yrkena är undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

Bland männen är det främst yngre som drabbas, gruppen 16–25 år. De mest drabbade sektorerna är metall- och industriarbete, bygg- och anläggningsarbete samt byggnadsträarbete. Arbete med handhållna verktyg är den vanligaste orsaken. De kan till exempel ha fastnat med handen i en såg eller slagit in en spik i handen med en spikpistol. Vanligaste skadorna är sårskada och fraktur på fingrar.

Förklaringen till att risken för handskador avtar med åldern för männen skulle enligt Afa Försäkring kunna vara antingen ökad arbetslivserfarenhet eller att arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan åldrarna.

Byggnadsträarbetare och livsmedelsarbetare, oavsett kön, är de som löper högst risk att råka ut för handskador på grund av allvarliga arbetsolyckor.  

//ANN PATMALNIEKS, Allt om arbetsmiljö

Här kan du läsa rapporten Olyckor händer

EXEMPEL PÅ OLYCKOR

Kvinna inom restaurang- och storkök, sjukskriven 30 dagar:
”När jag skulle ta ut en avokadokärna slant kniven och skar upp ringfingret på vänster hand.”

Man, byggnadsträarbetare, medicinsk invaliditet:
”Jag sågade en bit golvsockel. Då högg sågen till och fingret åkte in i sågen.”

Kvinna, vårdanställd, sjukskriven 30 dagar:
”Stod snett emot brukaren som gjorde ett utfall och slog mot mig. Jag höll upp handen/armen som skydd. Brukaren träffade handen och jag kände en kraftig smärta.”

Man, byggnadsarbetare, medicinsk invaliditet:
” Jag försökte fånga en stålbalk som kom emot mig. När jag fick tag i den fortsatte den i luften och in i en redan monterad stålbalk. Mitt lillfinger kom emellan, sprack upp och benet krossades.”